Hoe krijgen we Nederland weer op de rit ?

Wat zou er met spoed moeten plaats vinden om ons land weer leefbaar en financieel draagkrachtig te maken ?
administrator1
Site beheerder
Berichten: 1132
Lid geworden op: 18 sep 2002, 17:52

Hoe krijgen we Nederland weer op de rit ?

Berichtdoor administrator1 » 22 jan 2012, 16:38

Als ik het in Nederland voor het zeggen kreeg:Dan werden per direct de ontslagvergoedingen bij het MKB afgeschaft.
Dan werd er geen euro uitkering naar het buitenland overgemaakt alleen voor mensen die minstens 35 jaar in NL hebben gewerkt.
Dan werden "loverboys" in bloot foto in hun wijk uitgebreid te kijk gezet. Bij 2de overtreding is castratie mogelijk.
Dan werd het verplichte vroegere vakbondstientje van werkgevers aan vakbonden direct afgeschaft. Vakbonden moeten de eigen broek ophalen.
Dan moest iedereen 45 jaar werken. Elk uurtje (ook als krantenbezorger of vakkenvuller in de jeugd) wordt in mindering gebracht op deze 45 jaar.
Dan werd er altijd hulp verstrekt met opsporing van daders van misdrijven in het buitenland OOK als er in dat land de doodstraf geld !!
Dan gingen de grenzen voor importarbeiders dicht.
Dan werden er alleen milieuprojecten opgestart die rendabel waren zonder rijkssubsidies.
Dan werden salarissen van directeuren en managers van instellingen die betaald werden van publieke gelden op 100.000 euro gemaximaliseerd.
Dan werden directeuren van publieke instellingen vervangen door MKB-ers die personeel hebben gehad en minstens 20 jaar een eigen bedrijf.
Dan werden cao’s pas algemeen bindend verklaard als meer dan 50 % van de werknemers in een branche lid van een organisatie was.
Dan werden er geen uitkeringen verstrekt aan niet Nederlanders. Buitenlandse arbeiders mogen alleen werken met een kortlopend visum.
Dan werden de flauwekul van 5 km te snelboetes per direct afgeschaft!
Dan werd fraude met uitkeringen met zeer strenge straffen aangepakt.
Dan werd een ieder met een uitkering verplicht gesteld om aan het werk te gaan (uitzonderingen daargelaten).
Dan werd de dienstplicht weer ingevoerd. Mensen met gewetensbezwaren krijgen vervangende dienstplicht alleen 2x zolang.
Dan werden ambtenaren verplicht gesteld om bouwaanvragen binnen 6 maanden te accorderen. Bij uitloop automatisch een vergunning.
Dan werd de ontwikkelingshulp in 5 jaar tot nul gereduceerd en alleen nog noodhulp bij rampen verstrekt.
Dan werden de bijdragen aan de EU gerelateerd aan de grootte en inwoners van ons land in vergelijking met bijdragen van andere landen.
Dan werden asielaanvragen eenmaal behandeld en daarna volgt verplichte uitzetting. Nieuwe procedures op kosten van de asieladvocaat.
Dan kregen ondernemers met meer dan 10 full time medewerkers op de loonlijst vrijstelling van autobijtelling.
Dan werden de saneringsregelingen voor ondernemers die schuldloos failliet gaan afgeschaft en werd er een fatsoenlijke uitkering verstrekt.
Dan konden ondernemers op pensioenleeftijd stoppen en werden medewerkers herplaatst of omgeschoold op kosten van de overheid.
Dan werden er 2 ziektedagen op kosten van de werknemer landelijk ingevoerd.
Dan werden de ATV dagen per direct afgeschaft.
Dan mochten jongeren gewoon vanaf 12 jaar weer (ongevaarlijk) werk verrichten.
Dan werd de overdrachtsbelasting opgeheven en de erfenisbelasting afgeschaft.
Dan werd de kinderbijslag afgeschaft en gratis kinderopvang bij werkende ouders ingevoerd.
Dan kwam er geen moskee meer bij en ging de grens hermetisch dicht voor een ieder die Islamitisch is.
Dan werden Imans streng gecontroleerd of hun preken wel aan Westerse normen voldoen. De radicale moskee gaat dicht en wordt gesloopt.
Dan werden hoofddoeken, soepjurken, boerka’s, keppeltjes overal verboden alsmede andere extreme uitingen van geloof.
Dan werden hardnekkige dragers van deze achterlijkheden na een 1ste waarschuwing zonder pardon het land uitgezet (zonder uitkering).
Dan werd een vignet ingevoerd voor buitenlanders die van ons wegennet gebruik willen maken. Kosten 10 euro per maand of 100 euro per jaar.
Dan werd alle asielopvang in 5 jaar afgebouwd waarbij EEN centrale opvang over blijft waar zeer streng wordt gecontroleerd wie erin komt.
Dan werden bonussen door het bedrijfsleven uitgekeerd belast met 50 % afdracht.
Dan werden bij werknemers vanaf 40 jaar de loonbelasting met 5 % per jaar ingeperkt.
Dan werden alleen ministers op posten geplaatst die verstand van zaken hebben. Dus een militair op defensie en een ondernemer op economie.
Dan werd het kwartje van Kok van de brandstofprijzen afgehaald.
Dan werden er geen subsidies verstrekt aan wazige organisaties en instellingen en werden wel verstrekte subsidies zeer streng gecontroleerd.
Dan werd het gevangeniswezen drastisch versoberd. Alleen zeer gemotiveerde gedetineerde kregen privileges. Rest werkkamp en discipline.
Dan werden gedetineerde die de samenleving weer in gaan belast met nog 5 jaar meldplicht en controle. Altijd hulp met vinden baan.
Dan kregen politici na hun ambtstermijn sollicitatieplicht en verder dezelfde behandeling (ook financieel) wat burgers hebben bij werkloosheid.
Dan werd het MKB veel meer ontzien bij belasting en administratieve plichten. Immers, Nederland drijft op het Midden en Klein Bedrijf !!
Dan werden er in alle grote steden van ons land 50 % meer parkeerplaatsen gerealiseerd.
Dan werden op zoveel mogelijk wegen de 130 km snelheid ingevoerd.
Dan werd op landelijk niveau soepele ontslagmogelijkheden ingevoerd (ook voor alle overheidsinstellingen).
Dan werd er direct gestopt met militaire bijstand in het buitenland.
Dan werden alle organisaties die geld ophalen voor goede doelen zeer streng gecontroleerd bij het uitdelen hiervan.
Dan werden alle directeuren van goede doelen organisaties gemaximaliseerd wat salaris betreft. Maximaal 100.000 euro en geen cent meer.
Dan werd defensie weer op peil gebracht met jaarlijkse draagkrachtige overheidsfinanciën.
Dan werden uitkeringen op fatsoenlijk niveau gebracht voor mensen die schuldloos in de WW komen.
Dan kon je niet levenslang in de uitkering zitten zonder een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Dan werden premies en belastingen omlaag gebracht om ondernemers te stimuleren werknemers in dienst te nemen.
Dan werden buitenlanders niet meer op NL vrachtwagens toegestaan. Oostblok chauffeurs worden fanatiek geweerd.
Dan werden buitenlanders die een bedrijf in ons land beginnen verplicht gesteld om elke 3 maanden belasting te betalen.
Dan werd het wisselen van bedrijf van buitenlanders naar neven, broers en zusters onmogelijk gemaakt.
Dan kreeg de politie de vrijheid om daadkrachtig te handelen en bij schietincidenten worden agenten niet meer op non actief gezet.
Dan mocht de politie de knuppel bij incidenten flink gebruiken. Zelfs de kleinste belediging wordt zeer streng bestraft.
Dan werden personen die hulpverleners in hun werk beperken bestraft met 3 maanden werkkamp onder zware tucht en werkplicht.
Dan werd de tweede kamer tot 50 zetels ingeperkt en de eerste kamer afgeschaft.
Dan werden ministers door een commissie op kwaliteit aangesteld waarbij de voorkeur uitgaat naar gekwalificeerde ondernemers .
Dan werden deze commissieleden altijd per regeringsperiode via verkiezingen gekozen.
Dan werden alleen verkeer en snelheid beperkende maatregelen bij scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen toegestaan.
Dan werd de hypotheekaftrek met rust gelaten alleen elke nieuwe zou belast worden met aflosplicht.
Dan werden banken verplicht om soepel geld te verstrekken aan ondernemers en mensen die een huis willen kopen (bij geschiktheid).
Dan werden salarissen van bankdirecteuren ook afgetopt op 100.000 euro. Bonussen worden verboden.
Dan werden rechten van werknemers ingeperkt. Weg met luibakken, profiteurs en volk wat de kantjes er af loopt.
Dan komt er voor een ieder een redelijk basissalaris en de rest wordt middels prestatietoeslag betaald. Hard werken gaat dus voordeel opleveren.
Dan werd huiselijk geweld, onderdrukking van vrouwen (hoofddoeken en burka's bijvoorbeeld) met zeer strenge straffen aangepakt.
Dan werd er direct gestopt met het injecteren van mest in weilanden en teelgronden. Dit is de oorzaak van steeds meer kanker in de samenleving.
Dan werd de subsidie voor electrische auto's per direct afgeschaft. Het maken en reclycle van dit soort auto's is zeer milieuonvriendelijk.
Dan werden vaders die hun dochters in het thuisland laten besnijden bij terugkomst gecastreerd. Melding hiervan bij de inburgeringscursussen.
Dan werd de publieke omroep alleen voor staatsnieuws gebruikt en nergens anders meer voor. Geen bakken met geld meer voor dit linkse circus.

Dan hoeven we niet te bezuinigen en zijn we met 5 jaar van het begrotingstekort af !! Maar dan moeten regeringsleiders wel BALLEN laten zien !!administrator1
Site beheerder

Berichten: 680
Geregistreerd: 18 sep 2002, 16:52
Omhoog

administrator1
Site beheerder
Berichten: 1132
Lid geworden op: 18 sep 2002, 17:52

Re: Hoe krijgen we Nederland weer op de rit ?

Berichtdoor administrator1 » 09 aug 2012, 19:30

administrator1 schreef:Als ik het in Nederland voor het zeggen kreeg:

Dan werden per direct de ontslagvergoedingen bij het MKB afgeschaft.
Dan werden "loverboys" na EEN waarschuwing de volgende keer gecastreerd en dit werd opgenomen en op Youtube gezet.
Dan werd het verplichte vroegere vakbondstientje van werkgevers aan vakbonden direct afgeschaft. Vakbonden moeten de eigen broek ophalen.
Dan moest iedereen 45 jaar werken. Elk uurtje (ook als krantenbezorger of vakkenvuller in de jeugd) wordt in mindering gebracht op deze 45 jaar mits legaal gewerkt. Maatschappelijk of sociaal werk verrichten telt uiteraard ook mee. Zal zwart werk tegen gaan op niet mis verstane wijze !!
Dan werd er altijd hulp verstrekt met opsporing van daders van misdrijven in het buitenland OOK als er in dat land de doodstraf geld !!
Dan werden vaders van meisjes die besneden werden in hun thuisland (zgn asielzoekers) zonder verdoving gecastreerd. Dit moet al gemeld worden in de inburgeringscursussen. Deze mensonterende praktijken zijn dan heel snel verleden tijd.
Dan gingen de grenzen voor importarbeiders dicht.
Dan werden er alleen milieuprojecten opgestart die rendabel waren zonder rijkssubsidies.
Dan werden salarissen van directeuren en managers van instellingen e.d. die betaald werden van publieke gelden op 120.000 euro gemaximaliseerd (bonussen en ontslagvergoedingen zijn verboden).
Dan werden cao’s pas algemeen bindend verklaard als meer dan 50 % van de werknemers in een branche lid van een organisatie was.
Dan werden er geen uitkeringen verstrekt aan niet Nederlanders. Arbeiders die hier komen werken krijgen een visum voor een bepaalde termijn en daarna moeten ze vertrekken.
Dan werd fraude met uitkeringen met zeer strenge straffen aangepakt.
Dan werd een ieder met een uitkering verplicht gesteld om aan het werk te gaan (uitzonderingen daargelaten).
Dan werd de dienstplicht weer ingevoerd. Mensen met gewetensbezwaren krijgen vervangende dienstplicht alleen 2x zolang.
Dan werden ambtenaren verplicht gesteld om bouwaanvragen binnen 6 maanden te accorderen. Bij uitloop wordt automatisch een vergunning gesteld.
Dan werd de ontwikkelingshulp in 5 jaar tot nul gereduceerd en alleen nog noodhulp bij rampen verstrekt.
Dan werden de bijdragen aan de EU gerelateerd aan de grootte en inwoners van ons land in vergelijking met bijdragen van andere landen.
Dan werden asielaanvragen eenmaal behandeld en daarna volgt verplichte uitzetting. Nieuwe procedures kunnen worden opgestart op kosten van de asieladvocaat.
Dan kregen ondernemers met meer dan 10 full time medewerkers op de loonlijst vrijstelling van autobijtelling.
Dan werden de saneringsregelingen voor ondernemers die schuldloos failliet gaan afgeschaft en werd er een fatsoenlijke uitkering verstrekt.
Dan konden ondernemers die de pensioenleeftijd bereiken stoppen als dat gewenst is en werden medewerkers herplaatst of omgeschoold op kosten van de overheid.
Dan werden er 2 ziektedagen op kosten van de werknemer landelijk ingevoerd.
Dan werden de ATV dagen per direct afgeschaft.
Dan mochten jongeren gewoon vanaf 12 jaar weer (ongevaarlijk) werk verrichten.
Dan werd de overdrachtsbelasting opgeheven en de erfenisbelasting afgeschaft.
Dan werd de kinderbijslag afgeschaft en gratis kinderopvang bij werkende ouders ingevoerd.
Dan kwam er geen moskee meer bij (alleen bescheiden uitvoering zonder dominante uitstraling) en ging de grens hermetisch dicht voor een ieder die Islamitisch is.
Dan werden Imans streng gecontroleerd of hun preken wel aan Westerse normen voldoen. De moskee met radicale inslag gaat dicht en wordt gesloopt.
Hoofddoeken, soepjurken, boerka’s, keppeltjes en pijpenkrullen werden overal verboden alsmede andere extreme uitingen van geloof. Hardnekkige dragers van
deze achterlijkheden worden na een 1ste waarschuwing zonder pardon het land uitgezet (uiteraard zonder uitkering).
Dan werd een vignet ingevoerd voor buitenlanders die van ons wegennet gebruik willen maken. Kosten 10 euro per maand of 100 euro per jaar. Geen vignet in de auto? Dan 2500 euro boete.
Alle asielopvang wordt in 5 jaar afgebouwd waarbij EEN centrale opvang over blijft waar zeer streng wordt gecontroleerd wie erin komt.
Dan werden bonussen door het bedrijfsleven uitgekeerd belast met 50 % afdracht.
Dan werden bij werknemers vanaf 40 jaar de loonbelasting met 5 % per jaar ingeperkt.
Dan werden alleen ministers op posten geplaatst die verstand van zaken hebben. Dus b.v. een militair op defensie en een ondernemer op de post economie. Bij gebleken geschiktheid zijn termijnen van 10 jaar meer regel dan uitzondering.
Dan werd het kwartje van Kok van de brandstofprijzen afgehaald.
Dan werden er geen subsidies verstrekt aan wazige organisaties en instellingen en werden eventuele wel verstrekte subsidies elk jaar zeer streng gecontroleerd.
Dan werd het gevangeniswezen drastisch versoberd. Alleen zeer gemotiveerde gedetineerde kregen privileges. Rest werkkamp en zware tucht en discipline.
Dan werken gedetineerde die de samenleving weer in gaan belast met nog 5 jaar meldplicht en controle. Hulp bij het vinden van baan is een must.
Dan kregen politici na hun ambtstermijn sollicitatieplicht en verder dezelfde behandeling (ook financieel) wat burgers hebben bij werkloosheid.
Dan werd het MKB veel meer ontzien bij belasting en administratieve plichten. Immers, Nederland drijft op het Midden en Klein Bedrijf !!
Dan werden er in alle grote steden van ons land 50 % meer parkeerplaatsen gerealiseerd.
Dan werden op zoveel mogelijk wegen de 130 km snelheid ingevoerd.
Dan werd op landelijk niveau soepele ontslagmogelijkheden ingevoerd (ook voor alle overheidsinstellingen).
Dan werd er direct gestopt met militaire bijstand in het buitenland.
Dan werden alle organisaties die geld ophalen voor goede doelen zeer streng gecontroleerd bij het uitdelen hiervan.
Dan werden alle directeuren van goede doelen organisaties gemaximaliseerd wat salaris betreft. Maximaal 100.000 euro en geen cent meer.
Dan werd defensie weer op peil gebracht met jaarlijkse draagkrachtige overheidsfinanciën.
Dan werden uitkeringen op fatsoenlijk niveau gebracht voor mensen die schuldloos in de WW komen. Levenslang in de uitkering zitten wordt onmogelijk gemaakt zonder een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Premies en belastingen worden omlaag gebracht om ondernemers te stimuleren werknemers in dienst te nemen.
Bij de transportsector worden buitenlanders niet meer op NL vrachtwagens toegestaan. Oostblok chauffeurs worden fanatiek geweerd.
Buitenlanders (ook genationaliseerde) die een bedrijf in ons land beginnen worden verplicht gesteld om elke 3 maanden belasting te betalen. Het wisselen van bedrijf naar neven, broers en zusters wordt onmogelijk gemaakt.
Politie krijgt de vrijheid om daadkrachtig te handelen. Bij schietincidenten worden agenten niet meer op non actief gezet. De knuppel mag onbeperkt worden gebruikt. Zelfs de kleinste belediging wordt zeer streng bestraft.
Personen die hulpverleners ook maar enigszins beperken in hun werk worden bestraft met 3 maanden werkkamp onder zeer zware tucht en werkplicht.
Dan werd de tweede kamer tot 50 zetels ingeperkt en de eerste kamer afgeschaft. Ministers worden door een commissie op kwaliteit aangesteld waarbij de voorkeur uitgaat naar ondernemers die hun sporen in de samenleving hebben verdiend. De commissieleden worden via verkiezingen gekozen (eens per 4 jaar).
Dan werden alleen verkeer en snelheid beperkende maatregelen bij scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen toegestaan en de rest met spoed verwijderd. Alleen in de bebouwde kom nog 30 km en verder nergens meer.
Dan werd de hypotheekaftrek met rust gelaten alleen elke nieuwe zou belast worden met aflosplicht. Huidige aflosvrije hypotheken worden waar mogelijk met een bepaald percentage afgelost mits de financiële positie dit toelaat.
Dan werden banken verplicht om soepel geld te verstrekken aan ondernemers en mensen die een huis willen kopen. Uiteraard bij gebleken geschiktheid. Salarissen van bankdirecteuren ook afgetopt op 120.000 euro. Bonussen worden verboden en alleen bij topprestaties uitgekeerd met 50 % belastingplicht.
Dan werden rechten van werknemers ingeperkt. Weg met luibakken, profiteurs en volk wat de kantjes er af loopt. Er komt voor een ieder een redelijk basissalaris en de rest wordt middels prestatietoeslag betaald. Hard werken gaat dus voordeel opleveren !! Loonbelasting alleen over het basisloon en de prestatietoeslag valt in lager tarief.
Dan werd huiselijk geweld, onderdrukking van vrouwen met zeer strenge straffen aangepakt. Mannen van buitenlandse afkomst gaan bij de tweede keer in de fout retour vaderland (zonder uitkering).
Dan werd er direct gestopt met het injecteren van mest in weilanden en teelgronden. Dit is de oorzaak van steeds meer kanker in de samenleving. Uitgevonden door gore milieu extremisten.
Dan werd de subsidie voor electrische auto's per direct afgeschaft. Het maken en reclycle van dit soort auto's is duizend maal mileiu onvriendelijk dan het laten rijden van een oude benzine slurpende oude auto.
Dan werd de publieke omroep alleen voor staatsnieuws gebruikt en nergens anders meer voor. Dat kan dan met een paar miljoen i.p.v. de achterlijke bedragen die ze nu krijgen.


administrator1
Site beheerder

Berichten: 680
Geregistreerd: 18 sep 2002, 16:52
Omhoog


Terug naar “Hoe krijgen we Nederland weer op de rit ?”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast